loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Lean and mean-bedrijven tonen zich op NPAL-jaarcongres

Gepubliceerd in de NOMMER, het magazine van de NOM, december 2011

Door Loek Mulder

Slimme maatregelen, doorzettingsvermogen, creativiteit en innovativiteit zijn nodig om te komen tot verhoging van productiviteit. Op het NPAL-jaarcongres in de ABN AMRO-business lounge in de Euroborg in Groningen, toonde een aantal bedrijven hoe zij op hun geheel eigen manier de productiviteit hebben weten op te schroeven.

In de NPAL, de Noordelijke Productiviteits Alliantie, heeft zich een grote groep noordelijke industriële ondernemingen verzameld. Hun gezamenlijke drijfveer is verhoging van de productiviteit. Half december hield de organisatie haar jaarcongres in de Euroborg in Groningen, waar eens te meer bleek dat er niet één recept bestaat voor verbetering van productiviteit en dat de aanpak ervan per definitie met vallen en opstaan gepaard gaat.
Daar wist directeur René Boeijenga van Miedema, fabrikant van landbouwwerktuigen, wel van mee te praten. Losjes vertellend schotelde hij de circa 250 aanwezigen uit bedrijfsleven, ondernemersorganisaties en politiek voor hoe zijn bedrijf een enorme ommezwaai heeft gemaakt, van productie op voorraad naar fabricage op gespecificeerde klantorder.
"Lean and mean wilden we worden", zei Boeijenga. "Maar daar moet een mkb-bedrijf zelf zijn weg in vinden want wat er in de boekjes staat, dat gaat alleen op voor grote bedrijven zoals autofabrieken." Het zeventig jaar oude bedrijf maakte de vertaalslag en stippelde een eigen route uit. Vooral dankzij vasthouden aan het geloof in een goed eindresultaat, boekte de onderneming uiteindelijk succes, want van een leien dakje ging het allerminst. Boeijenga had er geen moeite mee te erkennen dat Miedema door diepe dalen is gegaan: "Veel zaken waren veel moeilijker dan verwacht. Het bleek bijvoorbeeld dat leveranciers onze veranderingen niet konden bijbenen. Waren wij wel lean bezig, maar stonden we stil omdat we geen producten geleverd kregen." In het bedrijf stuiten de veranderingen ook op veel weerstand. Boeijenga voelde zich een roepende in de woestijn, met zijn verhaal over de nieuwe productiewijze. Veel medewerkers zagen er helemaal niks in. Miedema moest groot inkopen, was hun rotsvaste idee, dat was immers goedkoop. Bovendien: zo hadden ze het toch altijd gedaan. Wat het er niet makkelijker op maakte was dat de eerste jaren de verliezen opliepen. "Ik heb bewust chaos gecreëerd en heb het hard gesteld", verklaarde Boeijenga. "De boodschap was: 'Dit is de nieuwe koers, als je niet mee wilt, dan is hier ook geen plaats meer voor je.' Door een plattere organisatie en door mensen meer verantwoordelijkheid toe te kennen kwam het veranderingsproces op gang. "Je moet een omgeving creëren waarin de mensen en ook de leveranciers het leuk om met het proces mee te doen. Zodra mensen de verbetering zien, komt de flow." De resultaten mogen er zijn: de doorlooptijd is drastisch teruggebracht, de medewerkers zijn sterker betrokken en Miedema's omzet is meer dan verdubbeld. Boeijenga stelde het scherp: had het bedrijf de draai niet gemaakt, dan was het maar de vraag of Miedema nu nog had bestaan.

Foutloos

Helemaal tomeloos lijkt de ambitie van Fokker Special Products in Hoogeveen, dat streeft naar een foutloze fabriek, het ultieme lean and mean. Met leveranciers werkt Fokker samen in het NPAL-Smart Factory project. Het Fokker-project leunt sterk op de invoering van innovatieve technieken zoals plaatsing van sensoren die trillingen van machines meten en van daaruit voorspellingen doen over de toestand van de machine en de kwaliteit van product die van de band rollen. Rob Goossens, directeur van de Hoogeveense Fokker-vestiging benadrukte hier het belang van samenwerking met andere bedrijven, want Fokker zelf heeft niet alle specialistische kennis in huis: "Vanuit het mkb komen innovatieve ideeën, het mkb krijgt er ondersteuning bij kennisontwikkeling voor terug."
Fokker is nu halverwege het project en de resultaten zijn veelbelovend, zei Goossens. Het aantal fouten is gehalveerd, waardoor de kosten zijn gedaald en tevens zijn de doorlooptijden drastisch teruggebracht. Goossens benadrukte hoe belangrijk dat is in de hoog-competitieve vliegtuigindustrie. "Het is het verschil tussen winst en verlies."
De vestiging van industriële reinigingsspecialist Reym in Veendam heeft sociale innovatie tot een belangrijk onderdeel gemaakt van het streven naar verhoging van de productiviteit. Frank van der Giezen, bij Reym verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, veiligheid en milieu, vertelde hoe de onderneming door gericht gezondheids- en veiligheidsbeleid het verzuimpercentage beneden het landelijk gemiddelde weet te handhaven. "Opmerkelijk in een bedrijf waar mensen zwaar werk verrichten", aldus Van der Giezen.
De aloude wijsheid dat een goed begin het halve werk is, werd door manager technische dienst Peter van Dam van Suikerunie Vierverlaten in Groningen onderstreept. De suikerfabriek heeft in het cluster Proces Industrie samen met de bedrijven Kenteq en Perloc en een aantal mbo- en hbo-scholen een project opgezet dat de werkvoorbereiding moet verbeteren en de professionaliteit van werkvoorbereiders op een hoger plan moet brengen.
In zijn slotwoord zei NOM-directeur Siem Jansen dat de inbreng van de sprekers het nut aantoonde van een organisatie als NPAL. Gerichte samenwerking betekent een stevige impuls voor bedrijven die willen werken aan verhoging van productiviteit, aldus Jansen.

 

KADER
NPAL Industrie agenda als basis voor ontwikkeling
Op de NPAL-bijeenkomst werd de NPAL Agenda voor de noordelijke industrie 2012 - 2017 gepresenteerd en overhandigd aan voorzitter Riek Siertsema van MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord-directeur Lambert Zwiers en SER Noord-Nederland secretaris Fleur Gräper. De Industrie agenda bestaat uit zes thema's: investeren in personeel, versterken instroom van personeel, toepassen duurzame technologie, verbetering productieprocessen, stimuleren ondernemerschap, openheid en versterking van kennisnetwerk. De onderwerpen vormen de speerpunten die NPAL voor de komende jaren ziet voor bedrijfsleven en politiek. VNO-NCW Noord-voorman Zwiers zei dat de werkgeversorganisatie aan de slag gaat met de agenda. "Grote bedrijven moeten niet de arrogantie hebben dat ze het beter weten", prikkelde Zwiers zijn leden. Noordelijk SER-voorzitter Fleur Gräper verklaarde dat ze de activiteiten van NPAL van groot belang vindt voor een goed functioneren van de noordelijke economie. "In Den Haag kan men wel over pieken spreken, maar als de kerstboom zelf niet goed wordt onderhouden, dan wordt die kaal."

categorie: bedrijfsbladen

bedrijfsbladen