loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

OR WoonFriesland zet in op betrokkenheid

Gepubliceerd In Huisgenoten, magazine voor WoonFriesland-medewerkers dec 2008

OR zet in op betrokkenheid en communicatie

Loek Mulder Wanneer u deze Huisgenoten leest, zijn de verkiezingen voor de Ondernemingsraad (OR) juist afgerond. Tien WoonFriesland-medewerkers stelden zich kandidaat voor negen zetels. Een nieuw gekozen OR-ploeg gaat met frisse voornemens de komende periode in.

Op het moment dat dit artikel in Huisgenoten verschijnt, kan OR-voorzitter Harry Dijkhuizen hopelijk met tevredenheid terugblikken op de verkiezingen die van 8 tot en met 12 december werden gehouden. Wat hem in elk geval verheugt, is dat het deze keer echt tot verkiezingen is gekomen. "Bij de voorbereiding op eerdere OR-verkiezingen was het aantal kandidaten telkens kleiner dan het aantal zetels", zegt Dijkhuizen. "We waren blij dat we alle plekken in de OR konden vullen. Nu kunnen we zelfs een persoon op de reservelijst zetten." Een ongekende luxe, al dient er wel bij te worden vermeld dat negen kandidaten afkomstig zijn uit de zittende Ondernemingsraad. Dijkhuizen is tevens blij met de aanmelding van een kandidaat vanuit de afdeling Bedrijfsdiensten, waarmee de vertegenwoordiging van de diverse onderdelen beter in evenwicht is gebracht.

Betrokkenheid

Bij de zittende OR-leden leefde de wens om ter voorbereiding op de komende OR-periode de band met de achterban eens tegen het licht te houden. Hieruit volgde de conclusie dat de betrokkenheid van het WoonFriesland-personeel met het werk van de OR vergroot zou kunnen worden. Dijkhuizen: "Om die betrokkenheid te stimuleren houden we het komende jaar een panelsessie waarin we alle geledingen van de organisatie vragen om samen met de OR na te denken over wat men van de OR verwacht. Zoals de hele organisatie panels voor haar klanten kent, zo wil de OR het medewerkerspanel benutten om inzicht te krijgen in haar eigen functioneren. We weten niet precies wat eruit komt, maar ik reken erop dat het de moeite waard zal zijn."

Soep 

In dit verband is ook de communicatie van de OR met de WoonFriesland-medewerkers onder de loep genomen. In oktober is daarvoor een cursusdag benut, waarop de ideeën hierover nog eens scherp zijn vastgelegd. Bij veel OR-leden bestond de gedachte dat de communicatie met de achterban intensiever zou moeten zijn, licht Dijkhuizen toe. "Maar als je het inventariseert, blijkt dat de informatievoorziening heel behoorlijk is", verklaart hij. "Er is eigenlijk geen reden om die communicatie te intensiveren. We moeten ook reëel zijn: de meeste medewerkers hebben geen behoefte aan een intensieve, interactieve dialoog met de OR."
Zolang de organisatie stabiel is, aldus Dijkhuizen, volstaat de informatievoorziening via de Huisflits en plaatsing van vergaderverslagen op het intranet. "Maar we passen het aan de situatie aan. Als er spannende dingen gebeuren, dan zullen we actief het personeel informeren." Het motto van Dijkhuizen is: Communicatie verkoopt zich niet per kilo, de OR moet dus wel wat te melden hebben. Op een OR-nieuwsbericht over de kwaliteit van de soep in de kantines zit immers niemand te wachten.

categorie: bedrijfsbladen

bedrijfsbladen