loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Groen gas bezig met opmars

Gepubliceerd in het AD op 2 juli 2009

Loek Mulder| Groningen Lampen branden nu al op groene stroom, over een tijdje kunnen ook de aardappels en rijst worden gekookt op groen gas. Gasunie, energiemaatschappijen, boeren en andere groen-gasproducenten werken momenteel in Noord-Nederland aan de bouw van een netwerk voor de productie en distributie van het milieuvriendelijke gas.

 

Als het aan agrariër Klaas Nijboer uit het Friese Marrum had gelegen was hij allang producent van groen gas geweest. De bouwtekeningen voor de installaties zijn gereed en de vergunningen liggen klaar. Meer dan 70.000 euro heeft Nijboer er reeds ingestoken. ,,We zijn er al een poos mee bezig en we willen heel graag", verklaart Nijboer. Het zit hem echter vast op de prijs. Die is nog te laag om rendabel groen gas te produceren.
Maar dat gaat veranderen. In de eerste plaats door initiatieven bijeen te brengen waardoor dankzij grotere volumes, goedkoper geproduceerd kan worden. En bovendien zal een nieuwe, uitgebreide subsidieregeling met hogere prijzen voor een kuub groen gas een stevige impuls geven aan de productie ervan.
De organisatie Energy Valley werkt in de drie noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland momenteel hard aan de opzet van een reeks lokaties waar groen gas wordt gemaakt uit biomassa zoals mest, rioolslib of huisvuil. ,,Het is een zeer ambitieus programma", zegt directeur Gerrit van Werven van Energy Valley. ,,We mikken op een groen-gasproductie voor 100.000 huishoudens. De noordelijke regio levert er een belangrijke bijdrage mee aan verduurzaming van de energievoorziening." In 2020 moet van de regering circa tien procent van al het aardgas groen zijn. Vergeleken met aardgas, vermindert het verstoken van groen gas de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ongeveer zeventig procent.
Onder de paraplu van Energy Valley hebben in Friesland veertien boeren het initiatief genomen voor een gezamenlijk groen-gasproject, afvalverwerker Omrin wil in het Friese Oudehaske een vergister bouwen en in de stad Groningen werken SuikerUnie en energiemaatschappij Essent aan plannen voor groen-gasproductie.
Vooralsnog gaat het groene gas naar zakelijke grootverbruikers. ,,We willen eerst de hoeveelheid groen gas vergroten, voordat we de consumentenmarkt opgaan", zegt woordvoerder Cor de Ruijter van energiebedrijf Eneco. Er is eenvoudig nog niet genoeg groen gas om huishoudens te bedienen. Ook Essent zegt de kansen op de consumentenmarkt goed in de gaten te houden.
Omdat het groene gas opgenomen wordt in het transportnetwerk van Gasunie, mengt het zich met het aardgas dat al door de leidingen stroomt. Vergelijk het met groene stroom dat opgaat in het elektriciteitsnetwerk. Om afnemers duidelijk te maken dat ze daadwerkelijk groen gas kopen is een systeem van certificering bedacht. Het eerste Groen Gas Certificaat wordt vandaag uitgereikt door minister Van der Hoeven (Economische Zaken).


Kader
Kleinschalig begin
In heel het land staan momenteel vijf installaties waar al kleinschalig groen gas wordt opgewekt. Onder meer in Wijster staat een vergister van energiebedrijf Essent. Stadsbussen in Leeuwarden rijden op gas uit deze installatie. In Beverwijk produceert de firma Biogas uit rioolslib biogas en werkt dat op tot groen gas. Op de installatie is een woonwijk met circa vierhonderd huishoudens en een winkelcentrum aangesloten.


Wat volgt
De productiekosten van groen gas liggen nu nog boven die van de opbrengsten. Het houdt de grootschalige productie van groen gas tegen. De overheid geeft subsidie, maar die was tot nog toe te laag om de kosten te dekken. Met name veel boeren zagen investeringen in groen-gasinstallaties daarom nog niet zitten. Pas met een prijs van circa zestig eurocent per kuub gas wordt dat aantrekkelijk. In 2009 is in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) een prijs vastgesteld van 58 eurocent per kuub. In een eerste toekenningsronde was het aantal aanvragen daardoor twee keer zo hoog als het beschikbare budget. De regering bekijkt nu of geld uit de stimuleringspot voor zonne- en windenergie overgeheveld kan worden naar de groen-gasregeling.

 

categorie: nieuws