loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Ambtelijke molens

Gepubliceerd als "Lokaal Belang" in het FD 28 oktober 2010

Delfzijl | Willem van Reijendam 

Er zijn in elk bedrijf van die medewerkers die fulltime op de loonlijst staan, maar die het niet kunnen laten om bij elke opdracht te zeggen: 'Regel ik voor je.' Alsof het een gunst is in plaats van een recht. En omdat overheden tegenwoordig bedrijfsmatig werken, treffen we deze houding nu ook aan onder ambtenaren, zoals blijkt bij een casus in Delfzijl.
Daar betaalde een kordate projectontwikkelaar uit Slochteren, Millenergy, de gemeente onlangs heel joviaal euro 45.000 om even een paar extra krachten in te huren die de vergunningen voor een windmolenpark met twintig molens moeten afhandelen. En dan mogen ze die vergunningen nog afkeuren ook. Zolang er maar snel hom of kuit wordt gegeven. Er is haast bij, want de datum waarop het bedrijf er nog subsidie voor kan aanvragen is nabij.
Een wantrouwige geest zou hier een onbestemd vleugje corruptie in kunnen vermoeden; zeker omdat het bedrijf ook nog eens euro 500.000 in een gemeentelijk duurzaamheidsfonds stort. Maar daar is geen sprake van. Het is juist heel keurig. Delfzijl heeft namelijk zelf gevraagd om deze 'eigen bijdrage'. Een bedrijf mag toch wel meebetalen aan wat extra ambtelijke service? Foutparkeerders betalen toch ook hun eigen parkeerwachten?
Voor paspoorten, rijbewijzen en andere diensten moeten we gemeenten al heel lang betalen. Nu wordt de deur opengezet naar het inkopen van andere overheidsdiensten. De SP heeft er daarom meteen Kamervragen over gesteld. Krijgen we straks een tweedeling tussen bedrijven die betalen voor een vipbehandeling en bedrijven die timide wachten tot ze aan de beurt zijn?
Waarschijnlijk komt het niet zo ver. Waarschijnlijk wordt de gemeente gewoon een uitzendbureau voor ambtelijke klusjes, waar iedereen heel democratisch zijn diensten kan inkopen. We kopen ze wel, de ambtenaren, maar niet om.
Dat is wel jammer want dat betekent het einde van de meest onschuldige soort ambtenaar die er bestaat: de raamambtenaar. Die in het geheel geen kwaad aanricht. De ambtenaar die niet allemaal werk creëert voor ijverige collega's, bedrijven lastigvalt met milieureglementen, schooldirecteuren wakker houdt met nieuwe missives of wetten voorbereidt die andere ambtenaren dan weer moeten handhaven. Maar die gewoon peinzend uit het raam staart. Daar is straks geen vraag meer naar.
De ambtelijke molens die overblijven, zijn niet meer de contemplatieve raderwerken van weleer, maar machines die pas draaien als je er een euro indoet. Voor Millenergy is dat niet erg. Als het bedrijf zijn muntje in het ambtenarenapparaat heeft gegooid, komt er ongetwijfeld een park uit met twintig windmolens. Maar ooit zullen we de trage ambtelijke molens nog missen.

categorie: ook de moeite waard

ook de moeite waard