loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Geen ether maar beton

Gepubliceerd als "Lokaal Belang" in het FD 18 november 2010

Groningen | Willem van Reijendam 

ls de verkoop van iPads in Groningen rond sinterklaas tegenvalt, heeft dat een aanwijsbare oorzaak: de droom van de 'stadjers' om op een willekeurig bankje in het plantsoen of desnoods in een treurige buitenwijk gratis online te komen, is afgelopen week in duigen gevallen. Draadloos Groningen, het project dat deze fata morgana van de gedigitaliseerde mens mogelijk moest maken, is afgeblazen.
Het plan, twee jaar geleden al gepresenteerd, zou van de stad de eerste maken waar overal binnen de bebouwde kom gratis internet te verkrijgen is. De stad als één reusachtige wifivlek. Rond de Grote Markt kwam dat wel goed, maar het plan is daarna letterlijk boven de markt blijven hangen. Het bedrijfje, Unwired Holding, dat minstens de helft van de stad binnen twee jaar draadloos beloofde te maken, bleef in gebreke en nu hebben de universiteit en de Hanzehogeschool de stekker eruit getrokken.
En daarmee is alweer een gedurfd, Icarusachtig plan gestrand in de Groningse klei.
De stad wil graag zweven, maar komt zelden van de grond. Neem de magneetzweefbaan naar de Randstad, die door het Rijk werd afgeschoten, misschien wel omdat men in de Randstad het niet kon uitstaan dat Noord-Nederland zo'n modern snufje zou krijgen. Of denk aan het plan om bezoekers van de stad met een kabelbaan van de Ikea naar de Grote Markt te vervoeren, zwevend boven het oude centrum. Los van de relatief lage kosten zou het een toeristentrekker van jewelste zijn geweest. Ook weer zo'n idee van een poëtische argeloosheid, dat in dit geval stuitte op gebrek aan durf van het stadsbestuur.
Luchtfietserij lijkt in Groningen bijna nooit te lukken. Het nieuwe Groninger Museum, dat gereedkwam in 1994, is de uitzondering die de regel bevestigt.
Nu worstelt de stad met aardse projecten die met bouwputten gepaard gaan, zoals een tramlijn door de binnenstad en een Forum, met ruimte voor archief, bibliotheek en debat. Ironisch genoeg zijn dat precies de zaken waarvoor internet, en in het bijzonder draadloos internet met mobiele computers, lijkt te zijn uitgevonden. Door elke stadjer een iPad te geven en Draadloos Groningen door te zetten zou de stad hebben gekozen voor ether in plaats van beton. De eerste stad waar archief en debat door de lucht zweven.
Geen zweeftrein, wel een stadstram, geen kabelbaan, wel een hoop bouwputten, geen draadloos internet maar wel een Forum. Groningen wíl wel poëzie schrijven, maar het blijft meestal bij proza. En dat is jammer, zeker rond sinterklaas.

categorie: ook de moeite waard

ook de moeite waard