loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Kroonjaren

Gepubliceerd als "Lokaal Belang" in het FD 6 januari 2011

Stavoren | Willem van Reijendam 

Wie zich zorgen maakt over de enorme verspilling van belastinggeld aan dure nieuwjaarsrecepties zal blij zijn dat in IJlst één bijeenkomst vijf andere recepties overbodig maakte. Want Nijefurd, Sneek, Bolsward, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn per 1 januari samengevoegd tot wat voorlopig Súdwest Fryslân moet heten. Daarmee zijn in één klap zes van de elf Friese steden in dezelfde gemeente beland.
Eén daarvan is Stavoren, en die plaats mag gerust de parel in de kroon van Súdwest Fryslân genoemd worden, want het blijkt opeens de oudste stad van Nederland te zijn.
De lokale historicus Binne Lútsen Boarnstra weet het zeker, want het staat in een document uit 1118, in het Latijn nog wel: Stavoren zou van ene graaf Ekbert de Eerste in 1061 stadsrechten hebben gekregen. De toenmalige Duitse keizer vond dat blijkbaar allemaal wel best. Een flinke domper dus voor Nijmegen dat altijd de oudste meende te zijn.
Toevallig of niet, het bewuste jaar 1061 is precies 950 jaar geleden. Dus met die oorkonde achter de hand kunnen de inwoners van Stavoren lekker feest vieren. Weliswaar is de gemeente Stavoren al in 1984 opgehouden te bestaan, maar een kniesoor die daarop let.
Het roept juist de vraag op wat 'bestaan' eigenlijk is. Want de Groningse gemeente Haren heeft vorig jaar zijn 850-jarig 'bestaan' gevierd, hoewel er niet meer aan de hand is dan dat in 1160 de naam van het bijbehorende dorp Noordlaren ergens is neergekrabbeld. De eerste plaggenhut op de Hondsrug dateert echter al van eeuwen daarvoor, terwijl de plaats Haren pas in 1249 ergens wordt genoemd. Maar de gemeente Haren is nog zelfstandig: die kunnen ze in Stavoren in hun zak steken.
De gemeente Marum bestaat zonneklaar 200 jaar, want in 1811 werd die gemeente afgesplitst van Leek. Dat kon toen nog en er is geen obscure Latijnse oorkonde uit een muf ruikend archief voor nodig om dat te staven. Echt reden tot feesten is het blijkbaar niet. Op de website van de gemeente staat nergens een vrolijke banner met 'Twee Eeuwen Marum', en de burgemeester maakte op de nieuwjaarsreceptie duidelijk dat het nog maar de vraag is hoe lang Marum nog bestaat, want misschien is terugkeren in de moederschoot van Leek wel veel beter voor de Marumers. Een beetje een tobberig jubileum wordt dat dus.
Hoe dan ook, 2011 belooft voor tallozen, inclusief Franz Liszt Kamerkoorleden en Annie M.G. Schmidt-fans, een onvergetelijk kroonjaar te worden. En wie in de historie geen geldig excuus kan vinden voor een mooi feest, die komt maar een dagje naar Stavoren.

categorie: ook de moeite waard

ook de moeite waard