loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Ostfriesen

Gepubliceerd als "Lokaal Belang" in het FD 7 oktober 2010

Groningen | Willem van Reijendam 

De pan-Friese gedachte dat de Europese beschaving eigenlijk vooral een Fries product is, dat het Duits en het Engels eigenlijk Friese dialecten zijn en dat Bonifatius ergens in Zuid-Friesland, in de buurt van Duinkerken is vermoord, zoals sommige historici beweren, heeft nooit echt voet aan de grond gekregen. Het andere uiterste is dat de Friezen helemaal niet bestaan. In Nederland treffen we weinig voorstanders aan van die gedachte.
Alleen al het fierljeppen, keatsen, aaisykjen en skûtsjesilen maken het de moeite waard om van dit wakkere volk een troetelminderheid te maken, die ook in het laatste regeerakkoord nog met een alineaatje wordt bedacht. Daarin staat dat de gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie Friesland worden gewaarborgd. Deze minderheid is nu eens geen linkse hobby.
Om als minderheid een rechtse hobby te worden is een twijfelachtig voorrecht, zoals de geschiedenis ons leert. Daarom is het zo opmerkelijk dat uitgerekend in Duitsland de Oost-Friezen in opstand zijn gekomen, nu ze zijn weggelaten uit een brochure over minderheden van de regering in Berlijn. Wees blij ('tsjoch op!') zou je zeggen, maar de Duitse voorman Arno Rademacher van belangenclub Die Friesen vindt dat de overheid hiermee simpelweg een heel volk laat verdwijnen. Alsof daar geen ergere methodes voor zijn.
Duitsland kent vier officiële minderheden: Friezen, Denen, Sorben en Roma. Allemaal hebben ze recht op tweetalige bordjes en onderwijs in de eigen taal. Er zijn ook Butjadinger, Friesländer, Ostfriesen, Rüstringer-, Stedinger- , Nord- Sater- en Wurtfriesen. Tot ontsteltenis van Rademacher zijn 500.000 Oost-Friezen per ongeluk ingedeeld bij gewone Duitsers, omdat ze geen Fries, maar plat Duits spreken.
Ten onrechte, schrijft Rademacher op zijn website. De Ostfriesen voelen zich verwant met alle andere Friezen, ook al spreken ze de taal niet meer. Rademacher verdenkt Berlijn van een ordinaire bezuiniging, want nu hoeft de overheid alleen maar de bordjes en lesboekjes te betalen voor 60.000 Nord- en Saterfriesen.
Rademacher roept zijn volksgenoten op om met briefkaarten tegen dit onrecht te protesteren, want blijkbaar wil hij per se bij een minderheid horen. Bij zijn bloedverwanten in Friesland hoeft hij niet op veel steun te rekenen. Een zeer kleine minderheid wil daar een meerderheid worden door zich domweg af te scheiden van Nederland. De grote meerderheid stelt zich al decennia tevreden met tweetalige plaatsnaambordjes bij de gemeentegrenzen. En nu blond ook in Den Haag weer 'en vogue' is, kan een beetje Fries de illusie koesteren dat eigenlijk heel Nederland wat bloed van Grutte Pier in de aderen heeft.

categorie: ook de moeite waard

ook de moeite waard