loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Poepbonus

Gepubliceerd als "Lokaal Belang" in het FD 23 september 2010

Thesinge | Willem van Reijendam

Met Prinsjesdag net achter de rug heeft iedereen weer de zekerheid hoeveel hij of zij er, op een kwart procent afgerond, op achteruit gaat. Je kunt bij wijze van spreken achter iemands inkomen komen door de strikvraag te stellen: ‘Hoeveel ga jij erop achteruit?' ‘Eén procent', ‘Ah, twee keer modaal dus'.
Het gezeur over die kwart procent gaat uiteraard volstrekt voorbij aan de natuurlijke dynamiek van het leven. Alsof die niet heel wat grotere schommelingen kent dan een tientje per jaar. Nog afgezien van het gebruikelijke onheil, dat altijd op de loer ligt, zoals ziekte, dood en brand, bedreigen ons uit alle hoeken tegenvallers waar je niet op kunt rekenen.
Zo verkeerden de inwoners van Ten Boer in Groningen in de veronderstelling dat ze voortaan geen hondenbelasting meer hoefden te betalen. Die bonus zou voor ze uit het vuur gesleept worden door de inwoners van het dorp Thesinge, die al een jaar onder het motto "Thesinge Poepvrij, Iedereen Blij" zelf de uitwerpselen opruimen, die hun onreine viervoeters op straat laten vallen. Dat lijkt even gewoon als ‘sorry' zeggen nadat je op iemands kleine teen bent gaan staan, maar in Ten Boer is het een verdienste, die wordt beloond met een aanmoedigingssubsidie ter grootte van de hondenbelasting. Dat komt neer op € 50.
Stel aan iemand de vraag: ‘Wilt u voor vijf tientjes een heel jaar poep opruimen, van een dier dat echt alles eet, van Frolic en rotte vis, tot baby's aan toe?' en het antwoord ligt voor de hand. Maar de hondenbezitters van Thesinge vinden het zelfs leuk. Resultaat van hun ‘pilot' was dat het aantal klachten over hondendrollen sterk terugliep.
Dus heel Ten Boer keek uit naar een nieuwe gemeentebegroting zonder hondenbelasting. Maar dat zit er komend jaar niet in, want niet alleen de burgers, ook de lokale overheden gaan er een paar procentjes op achteruit. Ten Boer kan de ‘tienduizenden euro's' aan hondenbelasting niet missen. Alleen de Thesingers behouden de bevoorrechte positie, dat ze nog een heel jaar de dampende kak van hun tekkel of herder mogen oprapen in ruil voor die paar euro. Maar de andere Ten Boersters moeten blijven dokken, sterker nog, de hondenbelasting gaat zelfs 15% omhóóg. Dat komt dus nog bovenop het koopkrachtverlies van bijvoorbeeld 0,25% voor de twee keer modale alleenstaande. Leed dat onzichtbaar blijft achter de coulissen van de koopkrachtplaatjes en de statistieken. Mocht een alleenstaande modale op uw strikvraag antwoorden: ‘0,1 procent achteruit', dan weet u, dat is blijkbaar een hondenbezitter uit Ten Boer.

categorie: ook de moeite waard

ook de moeite waard