loek mulder | willem van reijendam | man en woord

Man & Woord levert messcherpe journalistieke producties aan vooraanstaande landelijke en regionale (dag)bladen, radio en televisie. Voor tal van bedrijven en organisaties produceert Man & Woord glasheldere en doeltreffende teksten. Lees meer over wat we voor u kunnen betekenen of bekijk onze contactgegevens.

Waterkracht

Gepubliceerd Corporate brochure Waterbedrijf Groningen in 2007

Corporate Brochure Waterbedrijf Groningen N.V.

Waterkracht

De Kracht van Waterbedrijf Groningen

Kracht van Water

Zuiver, helder en ook nog eens lekker drinkwater. De klok rond, dag in dag uit. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar achter die vanzelfsprekendheid gaat een wereld van toewijding, vakmanschap en vernieuwing schuil. Eigenschappen die van toepassing zijn op de productie en levering van kristalhelder drinkwater én op de nieuwe producten en diensten van Waterbedrijf Groningen.

Verandering als uitdaging

Vervulling van de traditionele nutstaak en zorg voor volksgezondheid en welzijn vormen de solide basis van Waterbedrijf Groningen. Een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid, degelijkheid, persoonlijke aandacht, klantgerichtheid en regionale identiteit belangrijk vindt.
De waterwereld is door nieuwe milieu- en ruimtelijke ordeningswetten, veranderende eisen aan drinkwatervoorziening, privatisering en wijzigende klantvraag, echter aan snelle veranderingen onderhevig. Waterbedrijf Groningen heeft dat als een uitdaging geaccepteerd en vertaald in de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Zonder daarbij het belang van de maatschappelijke taak uit het oog te verliezen.

De organisatie heeft zich ontwikkeld als betrouwbare waterpartner voor grote industriële ondernemingen en lokale en regionale overheden. Via de joint venture North Water levert Waterbedrijf Groningen maatwerk voor de industrie. North Water heeft in korte tijd een toppositie op de markt veroverd en is nu de nummer één op de markt van industrieel proceswater en de zuivering van industrieel afvalwater. Om kosten te besparen en vanuit de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoeken steeds meer bedrijven samen met Waterbedrijf Groningen naar verbeteringen en duurzame oplossingen voor hun waterprocessen.
Tegelijkertijd investeert Waterbedrijf Groningen in de modernste technieken voor drinkwatervoorziening. Zo wordt momenteel gewerkt aan de vervanging van circa 5000 kilometer drinkwaterleiding.

Partner voor industrie en consument

De combinatie van nutsactiviteiten en ondernemerschap verstevigt de basis onder Waterbedrijf Groningen. Zo weet de consument zich enerzijds verzekerd van betrouwbaar, goed en goedkoop drinkwater, geproduceerd door een strak en professioneel geleide organisatie. De marktsector kan rekenen op een betrouwbare, toekomstgerichte en innovatieve partner en waterexpert die oplossingen op maat levert. Op deze manier ondersteunen en versterken beide werelden elkaar.

Groei en versterking

Wat betekent dit voor uw organisatie? Waterbedrijf Groningen ziet de waterwereld als een groeimarkt en is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar kennis en ervaring in te zetten. Voor de marktsector treedt Waterbedrijf Groningen op als partner bij ontwerp, bouw en beheer en financiering van waterinstallaties. De organisatie streeft in de relatie met opdrachtgevers naar duurzame samenwerking en stelt betrouwbaarheid, leveringszekerheid en transparantie centraal. Daarnaast zoekt Waterbedrijf Groningen naar verdere versterking van de organisatie door strategische allianties met andere partijen in de waterwereld, maar ook met kennisinstellingen, overheden en natuur- en milieuorganisaties. Zo is onder meer met acht collega-waterbedrijven in Duitsland een alliantie gevormd onder de naam Ems-partners.

 

Nieuwe waterkracht

Wat kunt u meer verwachten van Waterbedrijf Groningen? De focus op de toekomst zal leiden tot investeringen die zowel de nutstaken als de marktgerichte activiteiten verder versterken. Eveneens richt Waterbedrijf Groningen zich op ontwikkeling van projecten die een nauwe relatie hebben met de traditionele taken van de organisatie. Bijvoorbeeld zuivering en hergebruik van industrieel of huishoudelijk afvalwater, rioolbeheer of energievoorziening in woonwijken via warmte-koude opslag.
Waterbedrijf Groningen staat voor innovativiteit in een sociaal en maatschappelijk verantwoord kader.
Dat noemen wij waterkracht: de kracht van Waterbedrijf Groningen.

Wilt u weten wat Waterbedrijf Groningen voor u kan betekenen? Dan kunt u contact opnemen met ons opnemen. 050 - 3688688

 

Colofon
Uitgave: Waterbedrijf Groningen N.V.
Tekst: Loek Mulder, Man en Woord, Groningen
Fotografie:
Vormgeving:
Druk:


Waterbedrijf Groningen
Postbus 24
9700 AA Groningen
Griffeweg 99, Groningen
telefoon +31(0)50 - 3688688
telefax +31(0)50 - 3122534
www.waterbedrijfgroningen.nl
postbus24@waterbedrijf-groningen.nl

 

HISTORIE
Sociaal en innovatief

Waterbedrijf Groningen is een onderneming met een rijke historie. Die begint in 1878. Twee vooruitstrevende Friese huisartsen dringen in dat jaar er bij de gemeente Groningen op aan wat te doen aan ziekten als cholera en tyfus. Uiteindelijk nemen zij zelf het initiatief om met kapitaal en know-how uit Duitsland een drinkwaterbedrijf op te richten. Ze leggen daarmee de grondvesten van het huidige waterbedrijf, waarin zorg voor volksgezondheid en welzijn en maatschappelijke betrokkenheid worden verankerd.
Hun initiatief werpt al snel vruchten af. Twee jaar na de aanleg van de eerste leiding van het plaatsje De Punt naar de stad Groningen, is het aantal ziektes enorm afgenomen en is het waterbedrijf rendabel.
Vandaag de dag levert Waterbedrijf Groningen vanuit zes drinkwaterpompstations circa vijftig miljard liter drinkwater aan 260.000 huishoudens in Groningen en Drenthe. Aan de industrie wordt jaarlijks circa dertien miljard liter water geleverd in diverse kwaliteiten, een hoeveelheid die sterk groeiende is. Daarnaast is Waterbedrijf Groningen recent gestart met andere vernieuwende activiteiten, onder meer op het gebied van inzameling en zuivering van afvalwater.

 

categorie: wervend

wervend